Palvelun käyttöehdot – LeadSpark Oy

1 Yleistä

LeadSpark Oy (”Palveluntarjoaja”) on suomalainen yhtiö, joka tarjoaa yksityishenkilöille verkon välityksellä markkinointikyselyitä ja -tutkimuksia sekä erilaisia markkinointiarpajaisia sekä kilpailuja (”Palvelu”). Näitä Palvelun käyttöehtoja (” Käyttöehdot”) sovelletaan kaikkiin Palveluntarjoajan ylläpitämiin verkkosivustoihin ja Palveluihin, mikäli verkkosivustolla tai Palvelussa on viitattu esim. linkin välityksellä näihin Käyttöehtoihin. Avaamalla Palveluntarjoajan Palvelun ja käyttämällä sitä sitoudut noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Palvelun käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja.

2 Sisältö ja oikeudet Palveluun

Palvelu on tarkoitettu palvelun käyttäjän (”Käyttäjä”) henkilökohtaiseen käyttöön.

Palvelun tarkoituksena on tarjota Käyttäjille mahdollisuus osallistua kyselyihin tai kilpailuihin, joissa on mahdollisuus voittaa Palvelussa kuvattuja palkintoja. Jotta Käyttäjä voisi osallistua Palvelussa kuvattuihin markkinointiarpajaisiin tai voisi muulla tavoin käyttää Palvelua, tulee Käyttäjän hyväksyä nämä Käyttöehdot, Palveluntarjoajan tietosuojaseloste sekä mahdolliset muut markkinointiarpajaisia koskevat säännöt, jotka on kuvattu Palvelussa tai muulla selkeästi esitetyllä tavalla. Käyttäjältä voidaan edellyttää myös hyväksyttävän muita ehtoja (esim. kolmansien osapuolien ehdot), jotta Käyttäjä voisi käyttää Palvelua ja osallistua siinä esitettyihin kilpailuihin, kyselyihin tai muihin markkinointiarpajaisiin.

Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan kirjallista ennakkosuostumusta oikeutta kopioida, tallentaa, siirtää, levittää tai muulla tavoin saattaa yleisön saataviin Palvelua, sen osaa tai Palvelun sisältämää aineistoa muulla tavoin kuin mitä jäljempänä on nimenomaisesti todettu. Käyttäjällä ei ole oikeutta hyödyntää Palvelua, sen osaa tai Palvelun sisältämää aineistoa kaupallisesti millään tavoin.

Palvelun käyttäjällä on oikeus selata ja käyttää Palvelua ja sen sisältämiä tietoja, ladata Palveluun sisältyviä sovelluksia laitteistolleen ja ottaa tulosteita Palveluun sisältyvistä sivuista ainoastaan Käyttäjän henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön.

Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, välittämättä tai muulla tavoin saattamatta yleisön saataviin Palvelussa aineistoa, joka on lain, asetuksen tai hyvän tavan vastaista tai yllyttämättä tällaiseen toimintaan tai olemaan edistämättä sitä.

Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjä ei tallenna, levitä, lähetä tai välitä Palvelussa tai Palvelun kautta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla oikeudella suojattua aineistoa.

Palvelu voi sisältää linkkejä kolmansien tahojen omistamille tai ylläpitämille sivuille. Palveluntarjoaja ei vastaa tällaisten sivujen sisällöstä, niissä tarjotuista palveluista tai tuotteista. Käyttäjän on huomioitava, että Palveluun sisältyviin yksittäisiin sovelluksiin tai muuhun aineistoon saattaa liittyä näiden sovellusten ja aineiston yhteydessä esitettyjä lisäehtoja, kuten esimerkiksi tietokoneohjelmien loppukäyttäjäehtoja.

Käyttäjä ei saa linkittää tai muulla tavoin sisällyttää Palvelua tai sen osaa omalle kotisivulleen ilman Palveluntarjoajan kirjallista suostumusta.

Palveluntarjoajalla ja Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta muokata tai julkaista Käyttäjän Palvelussa julkaistavaksi lähettämää aineistoa. Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle ja Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneille oikeuden käyttää, kopioida, muuttaa ja saattaa yleisön saataviin Palvelussa julkaistavaksi lähetettyä aineistoa, jollei muuta ole sovittu.

3 Markkinointiarpajaisten säännöt

Palveluntarjoaja voi julkaista Palvelussa markkinointiarpajaisia koskevat säännöt, jotka Käyttäjän tulee hyväksyä osallistuakseen Palvelussa esitettyihin markkinointiarpajaisiin. Siltä osin kuin Palvelussa ei ole julkaistu markkinointiarpajaisten sääntöjä, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

(i) Markkinointiarpajaisten järjestäjä on LeadSpark Oy

(ii) Markkinointiarpajaiset ovat voimassa yhden (1) vuoden markkinointiarpajaisten alkamisesta lukien, ellei Palvelussa ole toisin määrätty. Markkinointiarpajaisten alkamisajankohdaksi katsotaan se hetki, kun markkinointiarpajaiset on julkaistu Palvelussa.

(iii) Mikäli markkinointiarpajaiset perustuvat taitoon tai tietoon, Käyttäjien keskinäinen järjestys kyseisessä kilpailussa määräytyy normaalien objektiivisten mittareiden mukaan. Mikäli objektiivisia mittareita ei ole kohtuudella käytettävissä (esim. luovuutta tai taiteellisuutta mittaavat kilpailut), määräytyy Käyttäjien keskinäinen järjestys kilpailun järjestäjän muodostaman raadin mielipiteen mukaan.

(iv) Arvonta tapahtuu kolmen (3) kuukauden kuluessa kilpailun päättymisestä, ellei Palvelussa ole toisin todettu.

(v) Voittajille ilmoitetaan voitosta ja palkinnon luovuttamisesti sähköpostitse, puhelimitse (esim. tekstiviesti tai puhelu) tai postitse.

(vi) Toimenpiteeseen voivat osallistua vähintään 18-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt. Mahdolliseen arvontaan eivät voi osallistua Järjestäjän tai Toteuttajan työntekijät tai heidän yhteistyökumppaniensa ne työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan järjestämiseen.

Euromääräisesti mitattava ja arvottava yksi palkinto voi olla käytössä monessa eri markkinointiarpajaisissa palkintona samanaikaisesti. Mikäli esimerkiksi Käyttäjälle ilmoitetaan, että kilpailun palkintona on 1.000 € rahapalkinto, niin tässä tilanteessa kyseistä 1.000 € arvoista palkintoa voidaan hyödyntää myös muissa markkinointiarpajaisissa eri muodoissa (esim. 1.000 € matkapalkinto). Käyttäjä voi halutessaan tiedustella markkinointiarpajaisten järjestäjältä, että kuinka monessa arvonnassa käytetään samaa palkintoa, jonka voi siis voittaa normaalisti ainoastaan yksi Käyttäjä.


Markkinointiarpaisten palkinnot ovat tyypillisesti rahaa, lahjakortteja tai muita hyödykkeitä. Palveluntarjoaja ei ota vastuuta kolmansien osapuolien tarjoamien tai tuottamien hyödykkeiden laadusta, käyttökelpoisuudesta tai muiltakaan osin (esim. mahdolliset veroseuraamukset) vastaa kyseisistä palkinnoista miltään osin.

Selvyyden vuoksi todetaan, että yllä olevat säännöt tulevat sovellettavaksi niiltä osin, kuin Palvelussa ei ole annettu tietystä asiakokonaisuudesta tarkempia määräyksiä. Palvelussa kuvatut tarkemmat määräykset korvaavat kuitenkin ainoastaan samaa asiakokonaisuutta tarkoittavat säännöt ja muilta osin yllä kuvatut säännöt ovat markkinointiarpajaisissa voimassa.

4 Käyttäjän suostumus henkilötietojen käsittelyyn ja luovuttamiseen

Palveluntarjoajan tietosuojakäytännöt ovat kuvattuna Palveluntarjoajan tietosuojaselosteessa. Käyttäjä hyväksyy Palvelua käyttämällä Palveluntarjojan kulloinkin voimassa olevan tietosuojaselosteen, jonka nykyinen versio on saatavilla osoitteessa https://www.kilpailu.fi/tietosuoja.

Käyttäjä lisäksi nimenomaisesti ymmärtää ja suostuu siihen, että Palvelun kautta kerätään Käyttäjän henkilötietoja. Käyttäjä antaa Palveluntarjoajalle suostumuksen, että Käyttäjää koskevia kaikkia kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin. Käyttäjä myös suostuu, että hänestä kerättyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille tahoille, jotka kuuluvat Palveluntarjojan yhteistyöverkostoon tai ovat muuten Palveluntarjojan kontrollipiirissä esim. Palveluntarjoajan yhteistyökumppanin välityksellä. Käyttäjä myös suostuu, että sanotut kolmannet tahot voivat niin ikään käyttää Käyttäjästä kerättyjä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin ja muihin tarkoituksiin, jotka on kuvattu sanottujen kolmansien tahojen rekisteri- tai tietosuojaselosteissa.

Käyttäjä voi kieltää Palveluntarjoajaa käyttämästä häntä koskevia henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin tekemällä Palveluntarjoajalle kieltoilmoituksen Palveluntarjoajan tietosuojaselosteessa kuvatuin tavoin. Mikäli Käyttäjä haluaa kieltää kolmansia tahoja käyttämästä häntä koskevia henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, tulee Käyttäjän olla yhteydessä suoraan sanottuun kolmanteen tahoon.

Alla olevat yhteistyökumppanit voivat käyttää ja luovuttaa yhteystietojasi suoramarkkinointiin, telemarkkinointiin, tekstiviestimarkkinointiin ja sähköpostimarkkinointiin. Halutessasi voit kuitenkin kieltää omien yhteystietojesi käytön/luovutuksen ilmoittamalla siitä kunkin yrityksen asiakaspalveluun.

AIG Europe Limited - Y-tunnus: 2488582-7

Aula Research Oy - Y-tunnus: 2371020-8
Tietosuoja: www.aularesearch.fi/tietosuojalausunto

OY Apilanlehti/Klöverbladet AB - Y-tunnus: 1104150-2

Bluestep Bank AB - Y-tunnus: 3108444-6

Chubb European Group SE, Sivuliike Suomessa - Y-tunnus: 1855034-2

CIL Suomi Oy - Y-tunnus: 0115668-0

DNA Oyj - Y-tunnus: 0592509-6

Elega Oy- Y-tunnus: 2496864-9

Elisa Oyj - Y-tunnus: 0116510-6

Fiksuviini - Domaine Wines Finland Oy - Y-tunnus: 2126295-8

Forever Helsinki Oy Hallinto - Y-tunnus: 1965618-1

Kotimaa Oy - Y-tunnus: 0213561-1

LVS Brokers Oy - Y-tunnus: 2521965-8

LämpöYkkönen Oy - Y-tunnus: 2155807-0

Nordic Green Energy (Switch Nordic Green Ab Filial Finland) Y-tunnus: 2220675-5

Oomi Oy - Y-tunnus: 3101315-4

Sanoma Media Finland Oy - Y-tunnus: 1515901-4

Suomen Terveystukku Oy - Y-tunnus: 2914644-1

Suomen World Vision ry - Y-tunnus: 0533334-9

Tassu Foods Oy - Y-tunnus: 3178604-2

Value Clinic Oy - Y-tunnus: 2231864-2

Vattenfall Oy - Y-tunnus: 1842073-2

Verisure Oy - Y-tunnus: 1773522-2

Vocatum Oy - Y-tunnus: 2246753-3

5 Palvelun tarjoaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus vapaasti muuttaa Palvelua, sen saatavuutta sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia. Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus halutessaan lopettaa Palvelun tarjoaminen.

Mahdollisista Palveluun liittyvistä merkittävistä muutoksista pyritään ilmoittamaan kohtuullisessa ajassa etukäteen Palveluun liittyvällä www.kilpailu.fi. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia, kuten laitteistojen tai ohjelmistojen päivityksiä.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu, jos se on tarpeellista Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka toimialan järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys on mahdollisimman lyhyt ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät vähäisiksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä www-sivuillaan.

Palveluntarjoajalla on oikeus estää Käyttäjän pääsy Palveluun, jos Käyttäjä väärinkäyttää Palvelua tai kuormittaa Palvelua poikkeuksellisella tavalla.

6 Vastuut ja vastuunrajoitukset

Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu toimii keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjän käyttämien laitteiden tai ohjelmien toimivuudesta ja yhteensopivuudesta Palvelun kanssa. Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien Käyttäjälle aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esittävien tietojen tai muun aineiston tai Palvelun oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai luotettavuudesta eikä Palvelussa tarjottavien tai sen kautta välitettävien tuotteiden tai palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista. Palveluntarjoaja ei vastaa Palveluun sisältyvien mielipide- ja keskustelupalstojen sisällöstä.

Käyttäjä vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta sekä siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai muille Internetin käyttäjille. Käyttäjä vastaa siitä, että hän ei palvelua käyttäessään loukkaa muiden Käyttäjien, Palveluntarjoajan tai kolmansien osapuolten oikeuksia. Käyttäjä vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan ATK-laitteen suojauksesta sekä Palvelun käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne- tms. kustannuksista. Käyttäjä on tietoinen siitä, että Internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun ja järjestelmän toimivuuteen puutteita ja että nykyiset tietojärjestelmät saattavat aiheuttaa tietoturvariskejä.

Käyttäjä vastaa Palveluntarjoajalle ja muille tahoille kaikista vahingoista, joita aiheutuu näiden käyttöehtojen tai lainvastaisesta toiminnasta.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjälle tai tämän omaisuudelle (mukaan lukien mm. Käyttäjän tietokonejärjestelmät ja muut laitteistot sekä näiden tietosisältö) mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai odottamattomista vahingoista siinä määrin kuin se Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisesti on sallittu.

Palveluntarjoajan enimmäisvastuu maksullisten Palveluiden osalta Käyttäjälle tai tämän omaisuudelle aiheutettuihin välittömiin vahinkoihin rajoittuu määrään, joka vastaa Käyttäjän yhden (1) kuukauden palvelumaksun määrään. Maksuttomien palveluiden osalta Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjälle aiheutuvista välittömistä, välillisistä tai odottamattomista vahingoista siinä määrin kuin tämän Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisesti on sallittua.

7 Henkilötietojen tallennus ja käyttö

Käyttäjä antaa suostumuksensa, että hänen Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä antamansa henkilötiedot tallennetaan Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin ja että näitä tietoja käytetään tilastollisen tiedon keräämiseksi Palvelun käytöstä. Palveluntarjoaja sitoutuu suojelemaan Käyttäjän yksityisyyttä ja käyttämään henkilötietoja vastuuntuntoisella tavalla. Henkilötietoja ei käytetä tai luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman Käyttäjän antamaa suostumusta.

Palveluntarjoaja voi käyttää alihankkijoita Palvelun tarjoamiseksi, jolloin Palveluntarjoajalla voi olla tarve luovuttaa Käyttäjän henkilötietoja alihankkijoilleen Palvelun tarjoamisen toteuttamiseksi. Alihankkijat eivät saa käyttää Palvelun tarjoamiseksi luovutettuja henkilötietoja muihin tarkoituksiin ja Palveluntarjoaja edellyttää, että sen käyttämät alihankkijat sitoutuvat suojelemaan Käyttäjien yksityisyyttä.

Käyttäjä voi tarkistaa ja päivittää omia henkilötietojaan Palvelun käyttöliittymän kautta.

8 Evästeiden käyttö

Käyttäjän tietokoneeseen saatetaan siirtää tietoja Palvelun parantamiseksi. Näistä tiedoista käytetään yleisesti nimitystä "evästeet" ("cookies") ja niitä käytetään useissa web-sivustoissa. Evästeet ovat tietoja, jotka ovat tallentuneet Käyttäjän tietokoneen kovalevylle tai selaimelle, eivätkä tätä Palvelua koskevalle sivustolle. Tyypillisesti evästeet mahdollistavat tietynlaisten tietojen keräämisen tietokoneesta, kuten Internet protokolla -osoitteen, tietokoneen käyttöjärjestelmän, selaimen tyypin ja niiden sivustojen osoitteet, joille siirrytään.

Koska evästeiden tiedoista selviää miten ja milloin Palvelun käyttäjät käyttävät Palveluja, Palveluntarjoaja voi niiden avulla kehittää Palvelua. Mikäli et halua ottaa vastaan evästeitä tai haluat ilmoituksen silloin, kun niitä ollaan siirtämässä tietokoneelle, voit tehdä selaimeesi tällaisen asetuksen, jos selain sen mahdollistaa. Jos Käyttäjä ei salli evästeiden käyttöä, on mahdollista, että Käyttäjä ei voi käyttää tätä Palvelua tai sen osia.

9 Käyttöehtojen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja tarvittaessa. Käyttäjää kehotetaan tarkistamaan säännöllisesti voimassaolevat käyttöehdot.

10 Soveltuva laki ja erimielisyydet

Näihin ehtoihin ja siihen liittyvää sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia ja niistä johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti. Mikäli sopimukseen ei päästä, erimielisyydet ratkaisee toimivaltainen tuomioistuin.

11 Yhteystiedot

LeadSpark Oy

PL 215

00101 Helsinki

Y-tunnus: 2775435-5

Sähköposti: info@kilpailu.fi