Arvonnan säännöt

Markkinointitoimenpiteen (jäljempänä ”Toimenpide”) järjestäjä on Teva Finland Oy (jäljempänä ”Järjestäjä”). Toimenpide järjestetään ajalla 8.11.2021 – 31.12.2021. Toteuttaja on LeadSpark Oy (jäljempänä ”Toteuttaja”).

Palkinnot

Osallistujien kesken arvotaan 5 kpl tuotepaketteja, yhden tuotepaketin arvo n. 57 €. Yksi tuotepaketti sisältää nämä tuotteet: i3.1 ratiopharm maitohappobakteerivalmiste 30 kapselin pakkaus, Naso Dexpanthenol ratiopharm nenäsumute 20 ml, Opthim Eye Day & Night silmätipat 30 pipettiä ja Betolvex Strong 30 kapselin pakkauksen.

Arvontaan osallistutaan tilaamalla uutiskirje kampanjasivuilta ja palkinnot arvotaan kaikkien uutiskirjeen tilanneiden kesken. Palkinto luovutetaan voittajalle erikseen sovittavalla tavalla. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai luovuttaa edelleen. Osallistuja ei voi esittää rahallisia tai muita vaatimuksia järjestäjälle.

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki kampanjasivuilta (https://www.kilpailu.fi/voita/teva/tuotepaketti) uutiskirjeen tilanneet luonnolliset, osallistuessaan 18 vuotta täyttäneet henkilöt pois lukien Teva Finland Oy:n henkilökunta tai heidän perheenjäsenensä tai arvonnan toteuttajan ne työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan järjestämiseen. Yksi henkilö voi osallistua arvontaan yhden kerran. Kampanjan järjestäjä pidättää oikeuden hylätä sellaiset osallistujat, jotka ovat rikkoneet sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista vastauksista.

Osallistumisaika

Osallistumisaika alkaa 8.11.2021 ja päättyy 31.12.2021 klo 24.00. Palkinnot arvotaan viimeistään 15.1.2022. Arvonnan voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.

Kuinka palkintojen saavuttamiseen ja arvontaan voi osallistua

Arvontaan osallistutaan tilaamalla uutiskirje kampanjasivuilta https://www.kilpailu.fi/voita/teva/tuotepaketti. Palkinnot arvotaan kaikkien uutiskirjeen tilanneiden kesken.

Tietosuoja

Keräämme ja käsittelemme annettuja yhteystietoja arvonnan voittajien tavoittamiseksi. Osallistumalla kilpailuun hyväksyn tietojeni tallentamisen kilpailua varten ja nimeni julkistuksen mahdollisen voiton kohdalla. Kerätyt henkilötiedot tuhotaan tietoturvallisesti arvonnan päätyttyä. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Voit tutustua rekisteriselosteeseen uudistuneilla verkkosivuillamme www.tevafinland.fi kohdassa ”Tietosuoja”.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjän vastuu arvonnan osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon.

Vastuustavapautumisperuste

Järjestäjä ei vastaa missään muodossa välillisistä tai välittömistä vahingoista, jotka aiheutuvat kilpailuun osallistumisesta.

Arvonnan ennenaikainen päättäminen

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää arvonnan milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syitä mainitsematta. Järjestäjä käyttää tätä mahdollisuutta erityisesti, jos kilpailua ei voida toteuttaa asianmukaisesti säännöissä mainitulla tavalla. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa osallistumisehtoja milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta tai erillistä tiedonantoa, jos oikeudelliset tai todelliset syyt näin vaativat. Osallistumissääntöjen voimassa oleva versio on luettavissa www.tevafinland.fi sivuilta.

Oikeustien poissulkeminen

Arvonnan tulos on lopullinen, eikä tuloksesta voi valittaa. Oikeustien käyttäminen on poissuljettu.

Arpajaisvero

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron tässä virallisissa säännöissä ilmoitetuista arvottavista palkinnoista.

Palkinnon luovutus / julkisuus

Järjestäjä ilmoittaa arvotusta voitosta voittajille henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta arvonnan yhteydessä ilmoitettujen yhteystietojen avulla 2 viikon sisällä arvonnasta, voittajan oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta. Palkinnon luovutuksesta sovitaan erikseen. Järjestäjä ei vastaa niiden tietojen paikkansapitävyydestä, jotka voittaja on antanut palkinnon luovuttamista varten. Voittaja ei ole velvoitettu ottamaan palkintoa vastaan. Osallistumalla arvontaan osanottajat myöntävät järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Lisäksi palkinnon voittajan nimeä voidaan käyttää Teva Finland Oy:n mainonnassa ilman erillistä suostumusta ja korvausta. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Arvontaa koskee Suomen laki. Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä.

Muut ehdot

Toteuttaja voi kerätä ja käsitellä internetsivujen ja sähköpostien käytöstä tietoja, jotta kilpailumallia pystytään edelleen kehittämään. Järjestäjä eikä toteuttaja kerää, säilytä eikä luovuta ulkopuolisille sellaisten kutsuttujen henkilötietoja, jotka eivät osallistu toimenpiteeseen.

Toimenpide toimii yleisimmissä internetselaimissa. Järjestäjä vastaa toimenpiteen sisällöstä. Järjestäjä ja Toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta internetyhteydessä tai yhteisöpalveluissa (esim. Facebook) tapahtuneista teknisistä muutoksista tai käyttökatkoksista. Järjestäjä ja Toteuttaja eivät myöskään vastaa osallistujan palomuurin, internetselaimen tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai osallistujan tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä, eikä näiden takia aiheutuneista välillisistä vahingoista.

Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen hyväksymistä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Toimenpiteeseen ja sen sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lain valintaa koskevat säännöt. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä toimenpiteestä henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Järjestäjä: Teva Finland Oy

Toteuttaja: LeadSpark Oy