ARVONNAN SÄÄNNÖT

1. Järjestäjä ja toteuttaja

Arvonnan (jäljempänä ”Toimenpide”) järjestäjä on Oomi Oy (jäljempänä ”Järjestäjä”). Toimenpide järjestetään ajalla 4.6.-4.8.2021. Toteuttaja on LeadSpark Oy (jäljempänä ”Toteuttaja”).

2. Osallistumisoikeus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Osallistuminen edellyttää voimassaolevaa sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa sekä kertaluontoisen soittoluvan antamista Oomille sähkösopimustarjouksen toimittamista varten. Arvontaan eivät voi osallistua niiden yritysten työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan suunnitteluun, toteutukseen tai järjestelyihin.

Arvontaan voi kukin henkilö osallistua vain yhden kerran.

3. Palkinnot

Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan viisi 95 €:n arvoista Delicardin lahjakorttia. Palkinnot toimitetaan voittajille sähköpostitse, ellei voittajan kanssa toisin sovita. Käyttämätöntä palkintoa tai sen osaa ei korvata, eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi. Järjestäjä ei vastaa mistään mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu toimenpiteeseen osallistumisesta, palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä.

4. Voittajien valinta ja julkistus

Voittajat arvotaan satunnaisesti kaikkien osallistujien kesken. Arvontaan voi osallistua yhteisöpalvelun (esim. Facebook) tai internetsivujen (kilpailu.fi) välityksellä. Viimeinen osallistumispäivä on 4.8.2021, ellei toisin ilmoiteta. Arvonta suoritetaan 31.8.2021 mennessä arvonnan järjestäjän tiloissa arvonnan järjestäjän toimesta.

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla. Mikäli voittaja ei vahvista henkilökohtaisesti vastaanottaneensa sähköpostia, jossa on ilmoitettu voittamisesta eikä häntä tavoiteta muutoin hänen antamiaan yhteystietoja käyttäen viiden arkipäivän sisällä sähköpostin lähetyksestä, lunastamaton voitto mitätöityy ja suoritetaan uusi arvonta.

5. Rekisteritiedot

Osallistujan antamia nimi- ja muita tietoja käytetään voittajavalinnan tiedottamiseen ja palkinnon sekä kertaluontoisen sähkösopimustarjouksen toimittamiseen. Arvontaan osallistuneiden henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin. Tutustu Oomin tietosuojaselosteisiin tästä. https://oomi.fi/tietosuojaselosteet/

Osallistumalla arvontaan henkilö hyväksyy, että kerätyt henkilötiedot voidaan luovuttaa eteenpäin Oomille. Tarkat ehdot löytyvät alla olevasta Tietosuojaselosteen linkistä.

Osallistumalla arvontaan hyväksyt tämän Tietosuojaselosteen ehdot: https://www.kilpailu.fi/tietosuoja

Osallistumalla arvontaan henkilö ymmärtää, että hänestä kerättyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille tahoille Toteuttajan toimesta. Kolmannet tahot voivat niin ikään käyttää henkilöstä kerättyjä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin ja muihin tarkoituksiin, jotka on kuvattu sanottujen kolmansien tahojen rekisteri- tai tietosuojaselosteissa.

Henkilö voi kieltää Toteuttajan käyttämästä häntä koskevia henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin tekemällä Toteuttajalle kieltoilmoituksen Toteuttajan tietosuojaselosteessa kuvatuin tavoin.

Mikäli henkilö haluaa kieltää kolmansia tahoja käyttämästä häntä koskevia henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, tulee henkilön olla yhteydessä suoraan sanottuun kolmanteen tahoon.

6. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainituista palkinnoista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kuluista, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot. Järjestäjän vastuu palkinnon voittajaa kohtaan ei koskaan ylitä palkinnon kokonaisarvoa.

Järjestäjän vastuu osallistujaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista arvontaan osallistumisen yhteydessä, kuten ongelmasta internetyhteydessä tai yhteisöpalveluissa (esim. Facebook) tapahtuneista teknisistä muutoksista tai käyttökatkoksista. Järjestäjä ja Toteuttaja eivät myöskään vastaa osallistujan palomuurin, internetselaimen tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai osallistujan tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä, eikä näiden takia aiheutuneista välillisistä vahingoista. Järjestäjä ja Toteuttaja eivät ota vastuuta kilpailua koskevan sivun toimivuudesta tai osallistumisista, jotka keskeytyvät tai katoavat teknisten ongelmien vuoksi.

7. Muut ehdot

Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen hyväksymistä. Arvontaan osallistumalla osallistuja hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan järjestäjän päätöksiä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Osallistuja sitoutuu noudattamaan myös osallistumiskanavan (Instagram ja Facebook) omia käyttöehtoja. Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa osallistujan omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä toimenpiteestä henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Oomin tietosuojaseloste on laadittu, jotta voit varmistua siitä, että Oomi Oy käsittelee henkilötietojasi asianmukaisesti.