ARVONNAN SÄÄNNÖT

1. Järjestäjä ja toteuttaja

Arvonnan (jäljempänä ”Toimenpide”) järjestäjä on Ifolor Oy (jäljempänä ”Järjestäjä”). Toimenpide järjestetään ajalla 1.2.-31.1.2022. Toteuttaja on LeadSpark Oy (jäljempänä ”Toteuttaja”).

2. Osallistumisoikeus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Osallistuminen edellyttää voimassaolevaa sähköpostiosoitetta. Arvontaan eivät voi osallistua niiden yritysten työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan suunnitteluun, toteutukseen tai järjestelyihin.

Arvontaan voi kukin henkilö osallistua vain yhden kerran.

3. Palkinnot

Arvontaan osallistuneiden ja ifolorin uutiskirjeen tilanneiden kesken arvotaan kymmenen 100 €:n arvoista ifolorin lahjakorttia. Palkinnot toimitetaan voittajille sähköpostitse, ellei voittajan kanssa toisin sovita. Käyttämätöntä palkintoa tai sen osaa ei korvata, eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi. Järjestäjä ei vastaa mistään mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu toimenpiteeseen osallistumisesta, palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä.

4. Voittajien valinta ja julkistus

Voittajat arvotaan satunnaisesti kaikkien osallistujien kesken 03.02.2022. Arvontaan voi osallistua yhteisöpalvelun (esim. Facebook) tai internetsivujen (kilpailu.fi) välityksellä. Viimeinen osallistumispäivä on 31.1.2022, ellei toisin ilmoiteta. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa aikataulua perustellusta syystä. Mikäli toimenpide keskeytetään ennenaikaisesti, mahdolliset palkinnot arvotaan keskeyttämiseen mennessä osallistuneiden kesken.

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla. Mikäli voittaja ei vahvista henkilökohtaisesti vastaanottaneensa sähköpostia, jossa on ilmoitettu voittamisesta eikä häntä tavoiteta muutoin hänen antamiaan yhteystietoja käyttäen seitsemän päivän sisällä sähköpostin lähetyksestä. Lunastamaton voitto mitätöityy, eikä sitä arvota uudelleen.

5. Rekisteritiedot

Osallistujan antamia nimi- ja muita tietoja käytetään arvonnan voittajan valintaan, siitä tiedottamiseen ja palkinnon toimittamiseen. Arvontaan osallistuneiden henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin. Tutustu Ifolorin rekisteriselosteeseen tästä. Tietosuoja / Yksityisyydensuoja | ifolor

Osallistumalla arvontaan henkilö hyväksyy, että kerätyt henkilötiedot voidaan luovuttaa eteenpäin kolmansille osapuolille käsittelyä varten. Tarkat ehdot löytyvät alla olevasta Tietosuojaselosteen linkistä. Osallistumalla arvontaan hyväksyt tämän Tietosuojaselosteen ehdot: www.kilpailu.fi/tietosuoja

6. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainituista palkinnoista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kuluista, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot.

Järjestäjän vastuu osallistujaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista arvontaan osallistumisen yhteydessä, kuten ongelmasta internetyhteydessä tai yhteisöpalveluissa (esim. Facebook) tapahtuneista teknisistä muutoksista tai käyttökatkoksista. Järjestäjä ja Toteuttaja eivät myöskään vastaa osallistujan palomuurin, internetselaimen tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai osallistujan tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä, eikä näiden takia aiheutuneista välillisistä vahingoista.

7. Muut ehdot

Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen hyväksymistä. Arvontaan osallistumalla osallistuja hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan järjestäjän päätöksiä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Osallistuja sitoutuu noudattamaan myös osallistumiskanavan (Instagram ja Facebook) omia käyttöehtoja. Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa osallistujan omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä toimenpiteestä henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.