Arvonnan säännöt

Laite markkinointitoimenpiteen (jäljempänä ”Toimenpide”) järjestäjä on DNA Oyj (jäljempänä ”Järjestäjä”). Toimenpide järjestetään ajalla 4.5. – 7.8.2022. Toteuttaja on LeadSpark Oy (jäljempänä ”Toteuttaja”).

Osallistuminen

Osallistuminen edellyttää kertaluontoisen soittoluvan antamista DNA:n edustajalle liittymätarjouksen vastaanottamista varten.

Arvontaan voi osallistua yhteisöpalvelun (esim. Facebook) tai toimenpiteen internetsivujen välityksellä. Osallistuminen on sallittua vain omilla yhteystiedoilla. Osallistuminen edellyttää voimassaolevaa puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta. Kukin henkilö saa osallistua vain yhdellä puhelinnumerolla ja sähköpostiosoitteella ja vain yhden kerran.

Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista vastauksista.

Toimenpiteeseen voivat osallistua vähintään 18-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt. Mahdolliseen arvontaan eivät voi osallistua Järjestäjän tai Toteuttajan työntekijät tai heidän yhteistyökumppaniensa ne työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan järjestämiseen.

Viimeinen osallistumispäivä on 7.8.2022, ellei toisin ilmoiteta. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa aikataulua perustellusta syystä. Mikäli toimenpide keskeytetään ennenaikaisesti, mahdolliset palkinnot arvotaan keskeyttämiseen mennessä osallistuneiden kesken.

Palkinto

Osallistujien kesken arvotaan Apple MacBook Pro 13" -tietokoneen, jonka arvo on 1479 €. Palkintojen arvontaan osallistuvat kaikki 7.8.2022 kello 24 mennessä osallistuneet. Osallistumisajan jälkeen saapuneet osallistumiset, siirtyvät automaattisesti seuraavaan arvontaan.

Palkinto arvotaan viimeistään 15.8.2022 mennessä. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti soittamalla tai sähköpostilla. Mikäli voittaja ei vastaa puheluun tai vahvista henkilökohtaisesti vastaanottaneensa sähköpostia, jossa on ilmoitettu voittamisesta, eikä häntä tavoiteta muutoin hänen antamiaan yhteystietoja käyttäen kahden arkipäivän sisään sähköpostin lähetyksestä, lunastamaton voitto mitätöityy ja suoritetaan uusi arvonta.

Palkinnot toimitetaan postitse, ellei Voittajan kanssa toisin sovita. Käyttämätöntä palkintoa tai sen osaa ei korvata, eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi. Järjestäjä ei vastaa mistään mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu toimenpiteeseen osallistumisesta, palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä.

Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa ilmoittamansa palkinnot korvaaviin palkintoihin, jotka vastaavat arvoltaan aiemmin ilmoitettuja palkintoja. Järjestäjä maksaa palkinnoista lakisääteisen arpajaisveron ja Järjestäjällä on oikeus julkaista Voittajan ja muiden mahdollisten palkinnon saajien nimet missä tahansa mediassa.

Muut ehdot

Internetsivujen ja sähköpostien käytöstä voidaan kerätä ja käsitellä tietoja, jotta kilpailumallia pystytään edelleen kehittämään. Järjestäjä ei kerää, säilytä eikä luovuta ulkopuolisille sellaisten kutsuttujen henkilötietoja, jotka eivät osallistu toimenpiteeseen.

Toimenpide toimii yleisimmissä internetselaimissa ja sähköpostiohjelmissa. Järjestäjä vastaa toimenpiteen sisällöstä. Järjestäjä ja Toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta internetyhteydessä tai yhteisöpalveluissa (esim. Facebook) tapahtuneista teknisistä muutoksista tai käyttökatkoksista. Järjestäjä ja Toteuttaja eivät myöskään vastaa osallistujan palomuurin, internetselaimen tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai osallistujan tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä, eikä näiden takia aiheutuneista välillisistä vahingoista.

Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen hyväksymistä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Toimenpiteeseen ja sen sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lain valintaa koskevat säännöt. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä toimenpiteestä henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Järjestäjä ja rekisterilähde: DNA Oyj

Toteuttaja: LeadSpark Oy